mute icon

welcome to my world! let's take a tour!

Episodes

thumbnail
362
E1
play icon
thumbnail
535
E2
play icon
thumbnail
796
E3
play icon
thumbnail
784
E4
play icon
thumbnail
594
E5
play icon
thumbnail
1.1k
E6
play icon
thumbnail
1.2k
E7
play icon
thumbnail
409
E8
play icon
thumbnail
798
E9
play icon
thumbnail
1k
E10
play icon
thumbnail
694
E11
play icon
thumbnail
630
E12
play icon
thumbnail
884
E13
play icon
thumbnail
836
E14
play icon
thumbnail
1k
E15
play icon
thumbnail
1.2k
E16
play icon
thumbnail
704
E17
play icon
thumbnail
1.4k
E18
play icon
thumbnail
762
E19
play icon
thumbnail
1.3k
E20
play icon
Channel cover

sassy Chronicles

@sasslowd

83.5k Views

96 Episodes

18.9k Subscribers

mute icon

welcome to my world! let's take a tour!

Channel cover

sassy Chronicles

@sasslowd

83.5k Views

96 Episodes

18.9k Subscribers

Episodes

thumbnail
362
E1
play icon
thumbnail
535
E2
play icon
thumbnail
796
E3
play icon
thumbnail
784
E4
play icon
thumbnail
594
E5
play icon
thumbnail
1.1k
E6
play icon
thumbnail
1.2k
E7
play icon
thumbnail
409
E8
play icon
thumbnail
798
E9
play icon
thumbnail
1k
E10
play icon
thumbnail
694
E11
play icon
thumbnail
630
E12
play icon
thumbnail
884
E13
play icon
thumbnail
836
E14
play icon
thumbnail
1k
E15
play icon
thumbnail
1.2k
E16
play icon
thumbnail
704
E17
play icon
thumbnail
1.4k
E18
play icon
thumbnail
762
E19
play icon
thumbnail
1.3k
E20
play icon